Noordzee Club Scratchsheet

Contact & Disclaimer

Deze website is gemaakt voor de Noordzee Club en is vrij te gebruiken voor de leden van de Noordzee Club en het Nederlandse ORC zeilwedstrijdcircuit.

De site wordt dagelijks ververst met de RMS bestanden van de ORC website. Deze RMS bestanden bevatten altijd de meest actuele stand van zaken, zoals deze door de centrale ORC database wordt ontvangen vanuit de individuele Rating Offices. In principe wordt ieder nieuw certificaat/meetbrief dat wordt uitgegeven door een Rating Office ook direct doorgegeven aan de centrale ORC database. Mocht een wedstrijdorganisatie merken dat een certificaat wel is uitgegeven maar nog niet is geregistreerd in de centrale database, dan moeten ze direct contact opnemen met het relevante Rating Office. Om te zien tot wanneer de database is bijgewerkt is er een overzicht van de 5 meest recent afgegeven certificaten.

De Noordzee Club maakt gebruik van gegevens van derden, ze is ook afhankelijk van deze gegevens voor de werking van dit scratchsheet. De Noordzee Club betracht alle zorgvuldigheid bij de gegevens en de berekeningen in het sheet. Echter aan de inhoud van de site en de aangeboden scratchsheet zijn geen rechten te ontlenen. De Noordzee Club is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze site. Informatie uit het scratchsheet kan niet worden gebruikt als bewijsstuk voor eventuele protesten.

De Noordzee Club verzoekt de gebruiker om eventuele opmerkingen en verbeteringen te sturen naar info@noordzeeclub.nl.

Een overzicht van de wijzigingen op deze site vind je in het changelog.

 Dit scratch sheet is het winnende ontwerp van Raymond Roesink voor de prijsvraag van de NoordzeeClub in 2013.